سیکل معیوب

درخواست حذف این مطلب

دیر خو دن، زود بیدار شدن، به تبع آن زیاد خو دن عصرگاهی و در نهایت دوباره دیر خو دن شبانه، یک چرخه ی معیوبه.

همین اول صبح که چشم هام باز نمی شن، دعا می کنم مثل من در چنین چرخه ای گیر نکنین!